Välkommen till

Källaren Stralsund Anno 1502

Vi håller just nu på att uppdatera och återkommer snart med en ny hemsida. Under tiden kan du läsa mer om vår festlokalwww.festinfo.nu
I december månad är Källaren Stralsund reserverad för vårt julbord. Läs mer på www.julbord.biz
Skottgränd 9, Gamla Stan, Stockholm Tel 070/ 952 51 62
e-mail: Info@stralsund.se